Zasady rozbudowy monitoringu wizyjnego na terenie Krakowa.