Zarząd Spółdzielni

Adam Grudzień – Prezes Zarządu

Angelina Wrona – Zastępca Prezesa ds. Członkowsko-Organizacyjnych

Waldemar Nawara – Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Administracyjnych