Zarząd Spółdzielni

Adam Grudzień – Prezes Zarządu

Maria Seniów – Zastępca Prezesa ds. Członkowsko-Organizacyjnych

Mariola Migdar – Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Administracyjnych