Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.