Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 13 czerwca 2023 roku – szczegóły poniżej:

Druga część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 15 czerwca 2023 – szczegóły poniżej:

Informacja o działalności Spółdzielni oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.

Informacja o działalności Spółdzielni oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Informacja o działalności Spółdzielni oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Informacja o działalności Spółdzielni oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

Instrukcje zgłaszania kandydatów:

Projekty zmian:

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zagadnienia dotyczące Sprawozdań finansowych Spółdzielni zostały przedstawione w „Informacjach Zarządu o działalności Spółdzielni za poszczególne lata”.  

Zgodnie z § 117 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie Sprawozdania finansowe za rok 2019, 2020, 2021 i 2022 wraz Sprawozdaniami biegłego rewidenta zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Witosa 39 w Krakowie (sekretariat pok. 10).