Komunikat o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w dniach 13 i 15 czerwca 2023 r.