Informacja o działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie za 2021 rok.