Dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę Kraków, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Świadczeń Socjalnych
Dodatek mieszkaniowy

ul. Stachowicza 18 (rejon Placu Na Stawach) Kraków
telefony  :   12-616-5021, 12-616-5036

Poniedziałek – Piątek w godzinach: 9.00    –   15.00

Urząd Miasta Krakowa Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

  

Zyczenia

zyczenia

This will close in 20 seconds