Ogłoszenie o przetargu i warunki przetargu
2021-06-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” 30-612 Kraków, ul. Witosa 39

ogłasza

AUKCJĘ

 

w celu wyłonienia osoby lub osób na rzecz których zostanie ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

nr 1D  przy  ul. Wysłouchów 36  w  Krakowie,

 

powierzchnia użytkowa  35m2, parter, pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój,

 

wywoławcza wysokość wkładu : 204.500zł,   wadium : 10.000zł.

     

Wadium należy wpłacić przelewem do dnia  28.06.2021 r.  na konto Spółdzielni:

23 8619 0006 0040 0434 8656 0001.

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

 

Przetarg odbędzie się w Spółdzielni w dniu  29.06.2021 r. (wtorek) o godz. 13.00   

 

W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

 

 Lokal można oglądać w dniach :

                   22.06.2021 r.  (wtorek)      w  godz.  15.30  -  16.30

                   24.06.2021 r.  (czwartek)  w  godz.  11.30  -  12.00

 

Szczegółowe warunki przetargu określają „Warunki Przetargu”  do wglądu w Dziale Członkowsko-Organizacyjnym Spółdzielni (pokój nr 4) oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.kurdwanownowy.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 12 654 40 05; 12 654 40 65 wew. 214  w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

W celu odczytania warunków przetargu, należy kliknąć w link "Warunki przetargu".

 

Zarząd

SM "Kurdwanów Nowy"

w Krakowie

 

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus