Ogłoszenie o przetargu
2020-08-20

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” 30-612 Kraków, ul. Witosa 39

ogłasza

AUKCJĘ

 

w celu wyłonienia osoby na rzecz której zostanie ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego :

 

nr 1B przy ul. Wysłouchów  32 w Krakowie – pow. użytk. 119,10m2, parter,            

     4 pokoje, dwa oddzielne wejścia – wywoławcza wysokość wkładu : 595.500zł, wadium 10.000zł.

     

Wadium należy wpłacić przelewem do dnia  28.08.2020 r.  na konto Spółdzielni :

23 8619 0006 0040 0434 8656 0001 

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 1.09.2020 r. (wtorek) o godz. 14.00

 

Lokal można oglądać w dniach :

25.08.2020 r. (wtorek)  w  godz.  15.30  -  16.30

27.08.2020 r. (czwartek)      w  godz.  11.30  -  12.00

                  

Szczegółowe warunki przetargu określają „Warunki Przetargu”  do wglądu w Dziale Członkowsko-Organizacyjnym Spółdzielni (pokój nr 4) oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.kurdwanownowy.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 12 654 40 05; 12 654 40 65 wew. 214  w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

W celu odczytania warunków należy kliknąć w poniższe linki

 Warunki Przetargu - Wysłouchów 32/1B

Zarząd

SM "Kurdwanów Nowy"

w Krakowie

 

 

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus