Ogłoszenie o przetargu i warunki przetargu
2021-02-18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie         

z siedzibą przy ul. W. Witosa 39

ogłasza  AUKCJĘ

w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własności  lokalu mieszkalnego

przy ul. por. Halszki 3/37  w Krakowie

 

-   powierzchnia użytkowa: 49,30 m2 

(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka),

III piętro (czwarta kondygnacja), loggia,

-   cena wywoławcza 6 000 zł/m2,

-   wadium  10.000 zł,

-   wadium z dopiskiem „aukcja” należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni:

Małopolski Bank Spółdzielczy 23 8619 0006 0040 0434 8656 0001 do dnia  26.02.2021 r.

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym   Spółdzielni.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  02.03.2021 r. (wtorek) w siedzibie Spółdzielni

      o godz. 13.00

 

 Lokal można oglądać w dniach :

 

                     23.02.2021 r.  (wtorek)     w  godz.  15.30  -  16.00

                     25.02.2021 r. (czwartek)  w  godz.  10.30  -  11.00

 

Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się  z „Warunkami Przetargu”  do wglądu w Dziale Członkowsko-Organizacyjnym Spółdzielni (pokój nr 4) oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.kurdwanownowy.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 12 654 40 05; 12 654 40 65 wew. 214, w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

 

W celu odczytania warunków przetargu prosimy o kliknięcie w poniższy link:

warunki przetargu 

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

"Kurdwanów Nowy" w Krakowie

 

 

 

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus