Harmonogram spotkań z Mieszkańcami. Zapraszamy do udziału w ankiecie.

„Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach VIII-XIII”- Harmonogram spotkań z Mieszkańcami.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, na polecenie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jerzego Muzyka przystępuje do realizacji akcji ankietowej pn. „Porozmawiamy o Krakowie w dzielnicach VIII-XIII”. Anonimowa ankieta skierowana jest do mieszkańców i mieszkanek sześciu południowych Dzielnic Krakowa, jej celem jest zebranie potrzeb oraz pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta.

Ankietę można wypełnić w terminie do 27 marca br. na stronie internetowej www.obywatelski.krakow.pl, link bezpośredni: Ankieta  lub w punktach stacjonarnych, których wykaz będzie opublikowany na wspominanej stronie internetowej.

Celem badania jest zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek dotyczących działań Miasta na rzecz poprawy jakości życia w ich najbliższym otoczeniu.

Opracowane wyniki ankiet zostaną omówione na spotkaniach Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa: Pana Jerzego Muzyka i Pana Andrzeja Kuliga oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, które odbędą się w każdej ze wskazanych Dzielnic w okresie od kwietnia do czerwca br.

Podczas planowanych spotkań, odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Miasta we wskazanym obszarze, a następnie odbędzie się dyskusja, w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu. Zapraszamy do udziału w ankiecie.