W celu odczytania tekstu Statutu Spółdzielni należy klikn±ć w poniższy link:

 

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" w Krakowie