Jubileuszowa X edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa – 2023

Szanowni Państwo,

To już ostatni moment, aby złożyć wniosek do jubileuszowej X edycji budżetu obywatelskiego i realizować własne pomysły na lepszy Kraków. Jeszcze tylko do 2 marca można napisać projekt, który jeśli tylko uzyska odpowiednie poparcie krakowian w głosowaniu, zostanie zrealizowany przez miasto z puli środków przeznaczonych na ten cel. Całościowa kwota jest niebagatelna, bo do dyspozycji krakowian jest 38 mln złotych. Wierzę, że w tym roku podobnie jak w latach ubiegłych krakowianie wykażą się inicjatywą i zgłoszą ciekawe wnioski, które będą zmieniać otoczenie na bardziej zielone i przyjazne, będą budować relacje sąsiedzkie poprzez kulturalne projekty, a także wzmacniać międzypokoleniowe więzy, tworząc przestrzeń do rodzinnego spędzania wolnego czasu.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Kulig

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej

Jak napisać wniosek ?

Aby ułatwić napisanie wniosku, na stronie http://www.xn--budet-kib.krakow.pl/ podpowiadamy, na co zwrócić uwagę i jak uniknąć błędów podczas przygotowania projektów. Można też skorzystać z „Banku pomysłów”, w którym mieszkańcy opisali swoje pomysły, które mogą zmienić otoczenie. Co ważne, warto zapoznać się z zadaniami już realizowanymi przez miasto, aby uniknąć ich powielania. Przykładowo, jeśli zgłosimy projekt, który jest już w zakresie aktualnej miejskiej oferty, będzie on weryfikowany odmownie. Przed złożeniem wniosku skorzystajmy z mapy, aby sprawdzić czy dany teren jest własnością miasta. Tylko na takich terenach może być realizowany projekt. Taka mapa również została zamieszczona na wspomnianej już stronie http://www.xn--budet-kib.krakow.pl/

Czy można zbudować chodnik? Zgłaszający często pytają o infrastrukturę drogową taką jak chodniki, parkingi czy oświetlenie. Każda taka złożona propozycja zostaje poddana analizie pod kątem własności terenu, zgodności z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy właśnie kolizji z innymi inwestycjami. Z każdym pytaniem które dotyczy budżetu obywatelskiego można zgłosić się do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia telefonicznie: 12 616 11 11 lub mailowo: budzetobywatelski@um.krakow.pl Które projekty zostaną wybrane do realizacji, zdecydują mieszkańcy podczas głosowania, które potrwa od 22 września do 6 października.