Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy w 2021 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” w Krakowie informuje, że Firma ISTA Polska Sp. z o.o. będzie wykonywać legalizację wodomierzy w budynkach przy ul. Halszki oraz Witosa. Wymiana finansowana jest z funduszu remontowego Spółdzielni. W przypadku niesprawnych zaworów prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Spółdzielni przed wymianą wodomierzy. Potwierdzenie wskazań demontowanych i montowanych wodomierzy w protokole montażowym będzie stanowić dowód do ewentualnych reklamacji. Prosimy o kontrolę wskazań wodomierzy. Demontowane wodomierze można przekazać instalatorom do utylizacji jednak nie jest to obowiązek. Poniżej przedstawiamy harmonogram dotyczący budynków. Szczegółowa informacja z wyszczególnieniem lokali, których powyższa wymiana dotyczy zostanie umieszczona na bramach wejściowych do budynków. Prosimy o udostepnienie lokali w wyznaczonym terminie.