Regulaminy obowiązujące

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie

 

dotyczące ORGANÓW Spółdzielni

1.     Regulamin  Rady Nadzorczej Spółdzielni.

2.     Regulamin  Zarządu.

 

dotyczące LOKALI MIESZKALNYCH i ORGANIZACJI RUCHU

1.     Regulamin organizowania i przeprowadzania aukcji i przetargów pisemnych w celu wyłonienia osoby lub osób na rzecz których zostanie ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

2. Regulaminu organizowania i przeprowadzania aukcji i przetargów pisemnych w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" w Krakowie.

3.     Regulamin organizacji ruchu i parkowania w zamkniętych strefach zamieszkania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.


 

dotyczące FUNDUSZY

1.     Regulamin szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania w SM „Kurdwanów Nowy” działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

2.     Regulamin finansowania remontów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

 

dotyczące GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

1.     Regulamin  Porządku Domowego.

2.     Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

3.     Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie remontów, konserwacji i napraw wnętrz lokali w SM „Kurdwanów Nowy”.

4.     Regulamin określający szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostarczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" w Krakowie.

5.     Regulamin szczegółowych zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" w Krakowie.

6. Regulamin gospodarowania odpadami komunalnymi w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" w Krakowie.

 

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus