Nr konta bankowego Spó³dzielni:
 
Ma³opolski Bank Spó³dzielczy 
 
23 8619 0006 0040 0434 8656 0001 
© 2007 Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus