Statut Spó³dzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" w Krakowie