ogłoszenie o przetargu
2019-11-21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” 30-612 Kraków, ul. Witosa 39

ogłasza

AUKCJĘ

 

w celu wyłonienia osoby na rzecz której zostanie ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Wysłouchów 32/1B w Krakowie:

pow. użytk. 119,1m2, parter, 4 pokoje,  dwa oddzielne wejścia,

 

    cena wywoławcza   655.000zł,   wadium  10.000,00zł.

     

Wadium należy wpłacić przelewem do dnia  29.XI.2019 r.  na konto Spółdzielni:

23 8619 0006 0040 0434 8656 0001.

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego

Spółdzielni.

 

Przetarg odbędzie się w Spółdzielni w dniu 3.XII.2019 r. (wtorek) godz. 13.30   

 

Termin wpłaty wylicytowanej kwoty:   do dnia  23.XII.2019 r.

W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty ww. terminie, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

 

 Lokal można oglądać w dniach :

                   26. XI. 2019 r. (wtorek)     w  godz.  15.30  -  16.30

                   28. XI. 2019 r. (czwartek)  w  godz.  11.30  -  12.00

 

Szczegółowe warunki przetargu określają „Warunki Przetargu”  do wglądu w Dziale Członkowsko-Organizacyjnym Spółdzielni (pokój nr 4) oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.kurdwanownowy.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 12 654 40 05; 12 654 40 65 wew. 214  w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

 W celu odczytania ogłoszenia o aukcji  lub warunków przetargu, należy kliknąć myszką na podane powyżej linki "Aukcja" i "Warunki przetargu".

 

Zarząd

SM "Kurdwanów nowy" w Krakowie