Wywóz odpadów wielkogabarytowych
2016-02-03
                                                                                 


                              I  N  F  O  R  M  A  C  J  A      Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Kurdwanów  Nowy”   informuje  mieszkańców,  że  w  każdy  I (pierwszy) i III (trzeci )  poniedziałek  miesiąca w  roku 2016  będą  zabierane  odpady  wielkogabarytowe  przez  MPO.  

        Prosimy o  wystawianie  odpadów  wielkogabarytowych przy  altanach  śmietnikowych  w  dniach  poprzedzających wywóz, ponieważ  Spółdzielnia  zobowiązana jest powiadamiać   MPO  o  miejscach,  w   których  złożone  zostały  odpady  wielkogabarytowe.

      Wywozy  odpadów  wielkogabarytowych  odbywać    się   będą  w   dniach:
                       -  4.01.2016  r.    i   18.01.2016 r.
                    -     1.02.2016  r.    i   15.02.2016 r.
                    -     7.03.2016  r.    i   21.03.2016 r.
                    -     4.04.2016  r.    i   18.04.2016 r.
                    -     2.05.2016  r.    i   16.05.2016 r.
                    -     6.06.2016  r.    i   20.06.2016 r.
                    -     4.07.2016  r.    i   18.07.2016 r.
                    -     1.08.2016  r.    i   16.08.2016 r.
                    -     5.09.2016  r.    i   19.09.2016 r.
                    -     3.10.2016  r.    i   17.10.2016 r.
                    -     7.11.2016  r.    i   21.11.2016 r.
                    -     5.12.2016  r.    i   19.12.2016 r.