Wykaz robót dodatkowych
2015-08-14


    Informujemy mieszkańców Spółdzielni, że przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w dniu 16 i 18 czerwca 2015r. nadwyżka bilansowa za rok 2014 została przeznaczona na rezerwę funduszu remontowego, dzięki czemu zaistniała możliwość wykonania robót dodatkowych w budynkach będących w  naszych zasobach.
    Zwiększenie zakresu finansowego pozwoli na :
•    wykonanie robót malarskich w budynkach przy ul. Wysłouchów 24 oraz Wysłouchów 30,
•     wymianę okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 38 i 40 oraz przy ul. Bojki 3 i 5,
•    przebudowę otworów okiennych i wymianę istniejących okien stalowych doświetlających korytarze w budynkach przy ul. Witosa 29 i ul. Halszki 1.