Zarząd:
Prezes Zarządu
Zastępca Prezesa ds. Technicznych

Zastępca Prezesa ds. Administracyjnych

Sekretariat: pok. 210

Dział Członkowsko – Organizacyjny: pok. 4 wew. 214

Dział Księgowości:
Główny Księgowy: pok. 13, wew. 225

Czynsze: pok. 3 wew. 213:

Finanse: pok. 5 wew. 215:

Finanse: pok. 6 wew. 216:

Finanse: pok. 2 wew. 221

Kasa Spółdzielni: parter budynku wejście do Domu Kultury - na prawo, za kratą wew. 222

Dział Techniczno - Eksploatacyjny: 

Inspektorzy: pok. 8 wew.  219 i 220:

Administracja: pok. 7 wew. 217 i 218

Grupa Konserwacyjno-Remontowa:
Mistrz:
pok. 19, wew. 226 i bezpośredni 0 12 654 12 91

Magazynier: pok. 19, wew, 226 i bezpośredni 0 12 654 12 91

Dział Społeczno – Wychowawczy (Dom Kultury): pok. 23 wew. 223
Kierownik Działu:
pok. 23 wew. 223

 

 

POWRÓT

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus