Przetarg nieograniczony
2018-03-19
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„KURDWANÓW NOWY” w Krakowie
30-612 Kraków, ul. Wincentego Witosa 39, tel. 12 654 40 05, fax 12 654-44-35
ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Wykonanie robót budowlano-montażowych instalacji ciepłej wody użytkowej w 4 budynkach mieszkalnych przy ul. Wysłouchów 10, 12, 14 i 16 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie”
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami udostępniana będzie po wniesieniu opłaty w kwocie 50 PLN w siedzibie Zamawiającego przy ul. W. Witosa 39 w Krakowie pokój nr 8 (I piętro).
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie przy ul. Wincentego Witosa 39 (I piętro) pok. nr 10 nie później niż do dnia 06.04.2018 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus