Zmiana organizacji ruchu
2015-08-28

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” informuje, że w celu poprawy

stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, od 1 września 2015r. nastąpi zmiana organizacji ruchu dla samochodów,

polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku drogi osiedlowej

od budynku nr 30 przy ul. Wysłouchów do budynku nr 26 przy ul. Wysłouchów

wzdłuż Zespołu Szkół Nazaretanek im. bł. F. Siedliskiej w Krakowie.

 

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus