Informacja dla mieszkańców
2013-08-14


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

    Do Spółdzielni wpływają liczne monity i skargi na niewłaściwe zachowanie mieszkańców na klatkach schodowych oraz korytarzach, często są to też osoby nie zamieszkałe w danym budynku, które naruszają porządek i spokój mieszkańców.
    Wszystkie zauważone przez nas sytuacje zostają każdorazowo zgłaszane służbom porządkowym (Policji, Straży Miejskiej), lecz tylko wspólne działania mogą przynieść oczekiwane pozytywne efekty.
Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby w przypadku zaobserwowania niewłaściwego zachowania, popełnienia wykroczenia, niezwłocznie powiadamiali Policję, bowiem zgodnie z treścią artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”
    Mamy nadzieję, że Państwa natychmiastowa reakcja oraz działania ze strony Spółdzielni pozwolą skutecznie wyeliminować z naszych budynków niewłaściwe zachowania ludzi i poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus